γ*/Z (hadronic) : B(Total)

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Epos vs Pythia Epos LHC vs Pythia 8

ee @ 206 GeV

ALEPH 2004

Plot of broadj in 206 GeV ee collisions

ee @ 200 GeV

ALEPH 2004

Plot of broadj in 200 GeV ee collisions

ee @ 197 GeV

OPAL 2004

Plot of broadj in 197 GeV ee collisions

ee @ 189 GeV

ALEPH 2004

Plot of broadj in 189 GeV ee collisions

ee @ 133 GeV

ALEPH 2004

Plot of broadj in 133 GeV ee collisions

OPAL 2004

Plot of broadj in 133 GeV ee collisions

ee @ 91 GeV

ALEPH 2004

Plot of broadj in 91 GeV ee collisions

DELPHI 1996

Plot of broadj in 91 GeV ee collisions

OPAL 2004

Plot of broadj in 91 GeV ee collisions